Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này tiết lộ các thông lệ về quyền riêng tư cho Linda Kenney Miller. Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập bởi trang web này. Nó sẽ thông báo cho bạn những điều sau đây:

Thông tin nhận dạng cá nhân nào được thu thập từ bạn thông qua trang web, cách sử dụng thông tin cá nhân và chia sẻ với ai.
Bạn có những lựa chọn nào về việc sử dụng dữ liệu của bạn.
Các thủ tục bảo mật tại chỗ để bảo vệ việc lạm dụng thông tin của bạn.
Làm thế nào bạn có thể sửa bất kỳ sự thiếu chính xác trong thông tin.

Thu thập thông tin, Sử dụng và Chia sẻ

Chúng tôi là chủ sở hữu duy nhất của thông tin thu thập được trên trang web này. Chúng tôi chỉ có quyền truy cập / thu thập thông tin mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi qua email hoặc những liên hệ trực tiếp khác từ bạn. Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin này cho bất cứ ai.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn để trả lời bạn, liên quan đến lý do bạn liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào bên ngoài tổ chức của chúng tôi, trừ khi cần thiết để đáp ứng yêu cầu của bạn, ví dụ: để gửi một đơn đặt hàng.

Trừ khi bạn yêu cầu chúng tôi không, chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua email trong tương lai để cho bạn biết về các sản phẩm đặc biệt, sản phẩm hoặc dịch vụ mới hoặc thay đổi chính sách bảo mật này.

Truy cập và kiểm soát thông tin của bạn

Bạn có thể chọn không tham gia bất kỳ liên lạc nào từ chúng tôi bất kỳ lúc nào. Bạn có thể thực hiện các thao tác sau bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hoặc số điện thoại được cung cấp trên trang web của chúng tôi:

Xem những dữ liệu mà chúng tôi có về bạn, nếu có.
Thay đổi / sửa bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có về bạn.
Hãy cho chúng tôi xóa bất kỳ dữ liệu nào chúng tôi có về bạn.
Thể hiện bất kỳ mối quan tâm nào của bạn về việc sử dụng dữ liệu của chúng tôi.

Bảo vệ

Chúng tôi có biện pháp phòng ngừa để bảo vệ thông tin của bạn. Khi bạn gửi thông tin nhạy cảm qua trang web, thông tin của bạn được bảo vệ trực tuyến và ngoại tuyến.

Bất cứ nơi nào chúng tôi thu thập thông tin nhạy cảm (như dữ liệu thẻ tín dụng), thông tin đó được mã hóa và truyền cho chúng tôi một cách an toàn. Bạn có thể xác minh điều này bằng cách tìm biểu tượng khóa đóng ở cuối trình duyệt web của bạn hoặc tìm kiếm “https” ở đầu địa chỉ của trang web.

Mặc dù chúng tôi sử dụng mã hóa để bảo vệ thông tin nhạy cảm được truyền trực tuyến, chúng tôi cũng bảo vệ thông tin của bạn ngoại tuyến. Chỉ những nhân viên cần thông tin để thực hiện công việc cụ thể (ví dụ như thanh toán hoặc dịch vụ khách hàng) được cấp quyền truy cập vào thông tin nhận dạng cá nhân. Các máy tính / máy chủ mà chúng tôi lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân được lưu giữ trong một môi trường an toàn.

Đăng ký

Để sử dụng một số tính năng của trang web này, người dùng phải hoàn thành mẫu đăng ký. Trong quá trình đăng ký người sử dụng phải cung cấp một số thông tin nhất định (như tên và địa chỉ email). Thông tin này được sử dụng để liên lạc với bạn về các sản phẩm / dịch vụ trên trang web của chúng tôi mà bạn đã thể hiện sự quan tâm. Tùy chọn của bạn, bạn cũng có thể cung cấp thông tin nhân khẩu học (như giới tính hoặc độ tuổi) về bản thân bạn, nhưng không bắt buộc.

Đơn đặt hàng

Chúng tôi yêu cầu thông tin từ bạn trên mẫu đơn đặt hàng của chúng tôi. Để mua hàng từ chúng tôi, bạn phải cung cấp thông tin liên lạc (như tên và địa chỉ giao hàng) và thông tin tài chính (như số thẻ tín dụng, ngày hết hạn). Thông tin này được sử dụng cho các mục đích thanh toán và để điền đơn đặt hàng của bạn. Nếu chúng tôi gặp sự cố khi xử lý đơn hàng, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin này để liên hệ với bạn.

Cookie

Chúng tôi sử dụng cookie trên trang web này. Cookie là một phần dữ liệu được lưu trữ trên ổ cứng của khách truy cập trang web để giúp chúng tôi cải thiện quyền truy cập vào trang web của chúng tôi và xác định khách truy cập lặp lại vào trang của chúng tôi. Ví dụ: khi chúng tôi sử dụng cookie để xác định bạn, bạn sẽ không phải đăng nhập mật khẩu nhiều lần, do đó tiết kiệm thời gian trong khi trên trang web của chúng tôi. Cookie cũng có thể cho phép chúng tôi theo dõi và nhắm mục tiêu lợi ích của người dùng của chúng tôi để nâng cao trải nghiệm trên trang của chúng tôi. Việc sử dụng cookie không hề liên quan đến bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào trên trang của chúng tôi.

Một số đối tác kinh doanh của chúng tôi có thể sử dụng cookie trên trang web của chúng tôi (ví dụ: nhà quảng cáo). Tuy nhiên, chúng tôi không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookie này.

Chia sẻ

Chúng tôi chia sẻ thông tin nhân khẩu học tổng hợp với các đối tác và nhà quảng cáo của chúng tôi. Điều này không liên quan đến bất kỳ thông tin cá nhân nào có thể xác định bất kỳ cá nhân nào.

Chúng tôi sử dụng một công ty vận chuyển bên ngoài để gửi đơn đặt hàng và công ty xử lý thẻ tín dụng để thanh toán cho người dùng về hàng hoá và dịch vụ. Các công ty này không lưu giữ, chia sẻ, lưu trữ hoặc sử dụng thông tin có thể nhận dạng cá nhân cho bất kỳ mục đích thứ yếu nào vượt quá yêu cầu của bạn.

Chúng tôi hợp tác với bên khác để cung cấp các dịch vụ cụ thể. Khi người dùng đăng ký vào các dịch vụ này, chúng tôi sẽ chia sẻ tên hoặc các thông tin liên lạc khác cần thiết cho bên thứ ba để cung cấp các dịch vụ này. Các bên này không được phép sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân trừ mục đích cung cấp các dịch vụ này.

Liên kết

Trang web này chứa đường dẫn tới những trang khác. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các thông lệ về quyền riêng tư của các trang web khác. Chúng tôi khuyến khích người dùng của chúng tôi chú ý khi họ rời khỏi trang web của chúng tôi

Nếu có bất kì thắc mắc nào, quý khách vui lòng điền mẫu thông tin tại đây